Khách hàng lớn nhất của chúng tôi mang tên: Thế-Giới-Tươi-Đẹp.
Và bạn là một phần trong đó.


 

CHÚNG TÔI LÀ

BRANDING AGENCY CHỌN CON ĐƯỜNG THIẾT KẾ DỰA TRÊN CHIẾN LƯỢC.
 
Hành trình tạo nên mọi tác phẩm thiết kế sáng tạo của Rio đều đến từ những bước chân đầu tiên đi tìm giải pháp cho một thách thức cụ thể của thương hiệu. Chúng tôi không gắng sức tạo nên những lớp vỏ nhận diện đẹp đẽ cho thương hiệu. Thẩm mỹ là chắc chắn, nhưng quan trọng hơn nữa, chúng tôi đi tìm sự hiệu quả, tính đúng đắn và giá trị cho thương hiệu.
QUY TRÌNH SÁNG TẠO
 
  1. ExPLAIN: KHƠI MỞ THÁCH THỨC
  2. ExPLOIT: KHAI THÁC BẢN NGUYÊN
  3. ExPLORE: KHÁM PHÁ GIẢI PHÁP
  4. ExPRESS: KHỞI NGUỒN SÁNG TẠO

CHÚNG TÔI TIN RẰNG

MỖI THƯƠNG HIỆU ĐỀU LÀ NGUYÊN BẢN. BỀN VỮNG LÀ KHI CHÚNG TA DÁM LÀ CHÍNH MÌNH.
 
Con người nói về sự khác biệt khi định vị thương hiệu. Mặc dù vậy, hầu hết SMEs đều cho rằng họ không có bản sắc riêng. Nhưng chúng tôi thì tin tất cả đều là độc nhất. Bản sắc hay không phụ thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận, kết nối và dám tạo ra một chân dung của riêng mình. Chúng tôi mong muốn được cùng bạn xây dựng những thương hiệu “sống” và “động” nên chúng tôi lựa chọn việc khai thác bản nguyên của bạn và viết lên những ý tưởng từ bản nguyên ấy. 

CHÚNG TÔI LÀM

DẪN KHÁCH HÀNG CẢM NHẬN SỰ HẤP DẪN RIÊNG CÓ CỦA BẠN.
STRATEGY & INSIGHTS
 
  • Định vị thương hiệu
BRANDING & DESIGN
 
  • Tên thương hiệu, slogan, câu chuyện
  • Logo & Hệ thống nhận diện
  • Ấn phẩm in ấn và quản trị triển khai
  • Bao bì sản phẩm