CÙNG NHAU, CHÚNG TÔI TÌM KIẾM SỰ
XUẤT SẮC
RIO được xây dựng trên văn hoá mang tên “Xuất sắc”. Với chúng tôi, “Xuất sắc” không phải là một tiêu chuẩn mà là thái độ. Sẵn lòng thay đổi để khác đi từng ngày. Tìm kiếm thách thức để không ngừng lớn lên. Không dậm chân trong vùng an toàn, ổn định mà nỗ lực với tinh thần khám phá trong sự đồng hành sát cánh của anh em. Là những cá thể và cũng là một tập thể. Riêng biệt, nhưng là Một, dịch chuyển cùng nhau, hướng tới sự “Xuất sắc” của một RIO và của mỗi người.
Team
Trem
Graphic Designer
Hương Nguyễn
Strategist
A Tưởng
Senior Designer
Dĩnh Chần
Art Director
Nguyệt
Boss
Tuấn La
Design Director
Nam
Graphic Designer
Trang
Account Executive
Duy
Graphic Designer
THE CULTURE

WE LIVE.

THE AIR

WE BREATHE.
co happy
nu chua rung xanh
Tuyển dụng
Chúc năm mới dần dần dần dần dần dần tốt lên !
Văn phòng mới
2022
Chúc năm mới DẦN tốt lên!
Brainstorm
Polaroid