Chúng tôi
 
Chọn
 
Sáng tạo từ nền tảng chiến lược để truyền tải chân thực và hiệu quả tinh thần thương hiệu qua hệ thống nhận diện và truyền thông.
 
 
Làm
SÁNG TẠO NUÔI DƯỠNG BẢN NGUYÊN
Strategy
& Insights
Định vị thương hiệu
BRANDING 
& DESIGN
Tên thương hiệu, slogan, câu chuyện
Logo & Hệ thống nhận diện
Ấn phẩm in ấn và quản trị triển khai
Bao bì sản phẩm
SUSTENANCE DESIGN
& COMMUNICATION
for NGOs.
Big Idea, Key Message, Key Visual
Communication Plan
Design & Content
Project report, booklet, technical guide design
Sustainable Execution
 
Khách hàng
Chọn giải pháp từ RIO
Dự án nổi bật
Roll up new yeah
Giao thông nhanh - Cho tương lai xanh
Công dân xanh - Công dân phong cách.

WWF - Thiết kế hình ảnh truyền thông

TPBank - Thiết kế hình ảnh truyền thông

Masan - Dự án thiết kế bao bì - 2021
Lưu giữ ký ức của biển.

Diện mạo mới cho thương hiệu thời trang

Thương hiệu kết nối với người trẻ.

 Bộ nhận diện thương hiệu mới

Kết nối mọi điểm chạm của thương hiệu
Bạn cần
tư vấn?
Liên hệ RIO
 
hotline
+84 24 6259 6864
email
agency@rio.vn